Детално

Кои се различните енергетски класи?

Кои се различните енергетски класи?

Прашање:

<>

Одговор: има девет класи (седум од А до Г, како и А + и А ++).

Првично наменети за апарати за домаќинство, енергетските класи се шириле во многу области од нашиот секојдневен живот за да ги мерат енергетските перформанси на нашите производи, нашите домови и нашите автомобили. Различните класи ги следат буквите од азбуката и одат од А до Г На овие седум класи, додадени се две: А + и А ++. Затоа има вкупно 9 енергетски класи. Класа А ++ ги групира моделите со најмала потрошувачка на енергија, додека класата Г претставува производи што трошат многу енергија и трошат енергија. На ова се додава код за боја, од зелена до црвена боја, за да му се укаже на потрошувачот кој производ да избере. Од економски и еколошки причини, подобро е да изберете производи од класа А или Б, исто така, испратете ни го вашето прашање за брико