Накратко

Во кој случај може да има краток спој?

Во кој случај може да има краток спој?

Прашање:

<>

Одговор: има многу причини за кратки кола.

Дефинирани како случајен контакт помеѓу два проводници со различна поларитет, краток спој предизвикува празнење на струја поголема од нормалната, создавајќи струја на краток спој. Оваа струја со краток спој може да предизвика оштетување на опремата, електричен удар или дури и пожар. Постојат многу причини за краток спој. Првиот е од механичко потекло и е резултат на грешка во жици, скршен проводник или присуство на животно. Втората е од климатско потекло: е молња. Третиот е со внатрешно потекло и се наоѓа во пренапон на работењето. Конечно, четвртиот е резултат на деградација на изолацијата (поради топлина, влажност, корозивни производи, итн.). За да се спречи ризикот од краток спој, прекинувачите, осигурувачите и сл., Се сите заштити што треба да се стават во функција со вашата електрична инсталација. И вие, испратете ни го вашето прашање за DIY.