Коментари

Мојот CMV е единечен проток: дали треба да обезбедам влезови за вентилација над прозорците?

Мојот CMV е единечен проток: дали треба да обезбедам влезови за вентилација над прозорците?

Прашање:

<>

Одговор: да, со единечен проток CMV, се препорачува.

Правна обврска за живеалиштата изградени по 1982 година, вентилацијата обезбедува постојана вентилација. Наједноставниот начин за исполнување на оваа обврска е да инсталирате VMC, контролирана механичка вентилација. Внесува свеж воздух во дневните простории и го евакуира заситениот воздух. Постојат два системи: VMC со еден проток и VMC со двоен проток. CMV со единечен проток е најчесто користениот систем. Во секоја просторија, уста поставена на таванот се влече во заситен воздух кој се протера преку отвор во покривот. Сепак, CMV со еден проток не го контролира снабдувањето со воздух. Како и да е, бидејќи природните внесување на свеж воздух не се доволни за снабдување на системот, се препорачува да поставите решетки за вентилација со променлив и прилагодлив проток на воздух над вашите прозорци. Во случај на ДВ-двомерен проток, овие решетки се елиминираат, бидејќи системот го контролира и влезниот воздух. И ти, испрати ни го твоето брицо прашање